Welcome to Rama II Campus

  โครงการ "Assumption College, Rama II Campus" ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ 2 กิโลเมตรที่ 20 บริเวณคลองโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มีความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติติดกับคลองประวัติศาสตร์ "โคกขาม" โดยมีระยะทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญถึงโครงการ ประมาณ 28.4 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 225 ไร่ 2 งาน 16.5 ตารางวา ด้วยงบประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยในช่วงแรกจะดำเนินการจัดสร้างในส่วนกีฬา (Sports Complex)

นอกจากนี้ ในโครงได้จัดวางผังแม่บทเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้สอยของผู้เรียนและบุคคล โดยรวมเป็นหลัก โดยกำหนดให้มีการออกแบบและก่อสร้าง อาคารและสถานที่สำคัญๆ ประกอบไปด้วย ส่วนการบริหาร | ส่วนการศึกษา | ส่วนกีฬา | ส่วนการฝึกอบรมและสัมมนา | กิจกรรมนันทนาการลูกเสือ

รายงานความก้าวหน้า

Project Rama II ปีการศึกษา 2552

    โครงการ Assumption College Rama II Campus ในปีการศึกษา 2552 ทางโครงการได้นำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้

 • บริเวณทางเข้าโครงการ
 • สะพาน "พันท้ายนรสิงห์"
 • ถนนโดยรอบโครงการ
 • ระบบท่อระบายน้ำ
 • ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
 • ระบบการสื่อสาร
 • สถานนีสูบน้ำ
 • สถานีไฟฟ้าย่อย
 • ระบบการสร้างเขื่อนกั้นน้ำโดยรอบโครงการ
 • โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นในโครงการ
 • สนามฟุตบอลหลักและสนามฟุตบอลลอง
 • โรงยิมชั่วคราว
 • สร้างสนามเทนนิสถาวรและสนามชั่วคราว
 • สร้างสนามบาสเกตบอล
 • โครงการทำลานจอดรถ
 • สำนักงานหมวดวิชาพลานามัย & สุขศึกษา
 • การออกแบบก่อสร้างอาคารบริหาร
 • การออกแบบโครงการ English Program
 • การออกแบบอาคารเรียน English Program ระดับชั้นมัธยม